Τι συμβαίνει στο σώμα μας, όταν παραλείπουμε γεύματα;